Maribor, 15.11.2018

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 9.1

Rok za sprejem ponudb:

20.12.2018

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

CILJI PODUKREPA

 • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;

 • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;

 • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali

 • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

 1. organizacija proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev, priznana za sektor:

 • sadje in zelenjava,

 • oljčno olje in namizne oljke,

 • hmelj,

 • mleko in mlečni izdelki ali

 • prašičje meso;

 1. skupina proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin proizvajalcev, priznana za sektor:

 • sadje in zelenjava,

 • meso, mesni izdelki in žive živali goveda,

 • meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi,

 • sladkorna pesa,

 • gozdni lesni proizvodi,

 • konoplja,

 • čebelji proizvodi,

 • kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava,

 • krušna pšenica,

 • zelišča,

 • okrasne rastline ali

 • bučno olje.

VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20%.

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si