Z današnjim dnem bo AJPES kot registrski organ za registracijo samostojnega podjetnika, začel predhodno preverjati določene omejitve za pridobitev statusa s.p. na podlagi 10. a člena ZGD-1. Predmet preverjanja bodo izjave ali je oseba (samostojni podjetnik) podala resnično izjavo o poravnanih davčnih in drugih obveznih dajatvah, ki jih nadzira davčna uprava (DURS).

Logotip_AJPESIzjava o poravnanih davčnih obveznostih iz prejšnjih poslovanj je v sistemu e-Vem spremenjena in dopolnjena. Zaradi določb ZGD-1 mora oseba, ki želi registrirati s.p., pri vložitvi prijave za vpis v PRS podpisati izjavo s katero izjavlja, da ima poravnane vse obveznosti iz prejšnjih poslovanj kot podjetnik ali fizična oseba, ki je opravljala dejavnost.

Preverjanje izjav oziroma dejstev pri pristojnih organih bo trajalo praviloma en dan, v primerih, ko bo moral organ, ki vodi evidenco, predhodno izvesti ugotovitveni postopek, pa tudi več dni. Zato AJPES vpisa v PRS ne bo mogel vedno opraviti na predlagani datum vpisa.

Referenti VEM točke DATA zato vse posameznike, ki nameravate v prihodnosti ustanoviti s.p. in bi ga radi ustanovili na določen, želeni dan, pozivamo, da se za termin registracije s.p., naročite nekaj dni prej, saj boste le tako lahko pričeli s poslovanjem na dan, ki ga boste sami določili ob registraciji podjetja.

Pokličite sedaj na tel:02 234 23 21 in svetovali vam bomo pri odpiranju novega podjetja, s.p.-ja…