Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: podukrep 4.1

Rok za sprejem ponudb:

24.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

  • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

  • ureditev greznic in čistilnih naprav,

  • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,

  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

  • 8.100.000 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si