Davčni zavezanci, ki so v letu 2007 oddajali fizičnim osebam premoženje v najem, morajo najpozneje do torka, 15. januarja, na pristojni davčni upravi oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Napoved mora zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka. Obrazec je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS (Durs).

Na Dursu bodo odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja izdali v 30 dneh od vložitve. Akontacija je določena v višini 25 odstotkov od davčne osnove. Če bo akontacija nižja od deset evrov, davka ne bodo odmerili.

Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. To velja v primeru, da te stroške v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec. Vendar pa se davčna osnova ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča.

Če zavezanec ne uveljavlja dejanskih stroškov, pa lahko uveljavlja normirane stroške v višini 40 odstotkov od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

Od dohodkov iz oddajanja premičnega premoženja ni treba plačati dohodnine, izjema so oddajanje opreme, bivalnika in prevoznega sredstva.