Račun za delo študenta ali dijaka do 01.06.2012

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunamo tako, da znesku na napotnici dodamo 12 % (koncesijska dajatev) in 2 % (dodatna koncesijska dajatev) ter davek na dodano vrednost na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev: 12 % KD (koncesijska dajatev) + 2 % DKD (dodatna koncesijska dajatev) = 14 % + 20 % DDV (na KD + DKD) = 16.8 %

Na računih za podjetja, za katera postopek plačila in prijave pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (PPOZZ) izvede študentski servis, prištejemo še PPOZZ (4,53 €).

BLIŽNJICA ZA HITRO POT DO ZNESKA NA RAČUNU:

znesek na napotnici pomnožimo s faktorjem 1,168, prištejemo PPOZZ (4,53 €) in dobimo znesek za plačilo.

Primer:

Študentov honorar je 200 €

Račun, ki ga bo prejel delodajalec: 200 € x 1,168 + 4,53 € = 238,13 €.

——————————————————————————————————————————-

NOVO!!! od 01.06.2012

DVIG KONCESIJSKE DAJATVE NA 23 %

Primer:

Študentov honorar je 200 €

Račun, ki ga bo prejel delodajalec: 200 eurov * 1,300 + 4,53 eura = 264,53 eura