Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2

Rok za sprejem ponudb:

19.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe.

CILJ PODUKREPA

  • razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

  • 5.000.000,00 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si