Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 16.4

Rok za sprejem ponudb:

12.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

CILJ PODUKREPA

  • vzpostavitev lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

  • do 3.575.287,79 eurov

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si