Maribor, 11.02.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: podukrep 4.2

Rok za sprejem ponudb:

29.05.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore je:

  1. nosilec kmetije,

  2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,

  3. samostojni podjetnik posameznik,

  4. zadruga,

  5. zavod ali

  6. gospodarska družba.

VIŠINA SREDSTEV

  • 15.000.000 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si