Zavod za zaposlovanje (Zavod) je na spletni strani objavil novo javno povabilo 50plus, na katerem delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev starejših brezposelnih. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih, starejših od 50 let.
Če potrebujete pomoč pri sestavi ponudbe za razpis, vam z veseljem pomagamo, pokličite nas na tel:02 234 23 20 Simona Klančnik ali pišite na mail:simona@interfin.si

Predvidenih je 770 zaposlitev starejših brezposelnih, s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem. Na javnem povabilu je na voljo skupaj 6,7 milijona EUR: 85 % teh sredstev financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Na povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 50 let ali več in so prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati navedeni ciljni skupini. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj 18 mesecev za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti).

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 8.000 EUR (oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti). Delodajalcem se izplača v dveh enakih delih. Prvi del subvencije v vrednosti 4.000 EUR se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, skupaj s povračilom stroškov zdravniškega pregleda, ki ga mora opraviti oseba pred začetkom usposabljanja. Drugi del subvencije v vrednosti 4.000 EUR pa se izplača delodajalcem po osmih mesecih zaposlitve. Vsa sredstva so izplačana na podlagi predloženega zahtevka in ustreznih dokazil.

Kandidati pred zaposlitvijo opravijo enomesečno usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih. Tako se lahko vključijo v delovno okolje, si pridobijo praktična znanja in delovne izkušnje. Delodajalci pa lahko še pred zaposlitvijo spoznajo kandidata, ga preizkusijo in usposobijo za konkretno delo. Usposabljanje poteka na konkretnem delovnem mestu, brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga mora zagotoviti delodajalec. Za dejansko udeležbo na usposabljanju se brezposelnim izplačata dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2013. Takrat se izteče končni rok, do katerega lahko delodajalci na javno povabilo predložijo ponudbe za subvencionirano zaposlitev starejših brezposelnih.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež, oziroma s pomočjo eStoritev na Zavodovi spletni strani. Nato lahko Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalec izbere ustreznega kandidata in predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Ob koncu aprila letos je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 40.078 oseb v starosti 50 let ali več, kar znaša 33 % vseh prijavljenih brezposelnih. Starejši brezposelni v povprečju čakajo na zaposlitev 9,5 meseca, kar je 2,7 meseca več od povprečja za vse brezposelne (6,8 meseca). Med starejšimi brezposelnimi so tudi višji deleži dolgotrajno brezposelnih (59 %) in nižje izobraženih (38 %) kot med vsemi brezposelnimi.

Poglejte si:

  • za delodajalce – videoprikaz povabila, spletno predstavitev povabila, javno povabilo,
  • za iskalce zaposlitve – predstavitev programa,
  • za medije in novinarje – statistične podatke o starejših brezposelnih v fotogaleriji.

Vir:Zavod za zaposlovanje