Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/2007)-(glej povezave).Gospodarske družbe in zadruge

Vrste letnega poročila

Nadomestilo  v evrih z 20% DDV

Način predložitve (možno le elektronsko)

1.

Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih

37,56

2.

Letno poročilo, predloženo v neenotni obliki

55,08

3.

Revidirano ali konsolidirano letno poročilo

90,14

Samostojni podjetniki

Vrsta letnega poročila

Nadomestilo  v evrih z 20% DDV

Način predložitve (možno le elektronsko)

1.

Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih

10,02

2.

Letno poročilo, predloženo v neenotni obliki

55,08

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo nadomestilo stroškov javne objave na račun AJPES: 
SI56 0110 0600 0000 314
. Pri tem morajo zaradi pravilnega evidentiranja plačila nadomestila obvezno navesti naslednji številki modela in sklica:

11  7600003-xxxxxxxx    ( xxxxxxxx je davčna številka družbe ali podjetnika).

Zaradi pravilnega evidentiranja plačila nadomestila  je potrebno obvezno v sklicu navesti davčno številko gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, za katerega se plačuje.
 

POMEMBNO: Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije in društva.

Vir:AJPES