Prvega januarja 2015 se izteče prehodno obdobje, v katerem so si uživalci pokojnine, ki so na podlagi stare pokojninske zakonodaje lahko opravljali dejavnost (najpogosteje imeli odprt s. p. tudi po upokojitvi), ne da bi to vplivalo na njihovo pokojnino, dolžni urediti svoj status skladno z določili novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

ZPIZ-2 je namreč v prehodnih določbah določil, da je uživalec pokojnine, ki je na dan 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo ZPIZ-2, opravljali delo ali dejavnost, na podlagi katere bi ponovno pridobili lastnost oseb, dolžan urediti svoj status zavarovanca najkasneje do konca leta 2013. Konec lanskega leta pa je bil ta rok z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) podaljšan na konec letošnjega leta. V primeru, da statusa zavarovanca ne bo uredil prejemnik pokojnine sam, bo to po uradni dolžnosti s 1. 1. 2015 storil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.