213. člen
(opredelitev)

Pogoji

sami ne zaposlujete delavcev

– najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobite od istega naročnika

 Kakšne pravice imate?

prepovedi diskriminacije,

zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,

prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,

zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo,

uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

——————————————————————–

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

(3)Ekonomsko odvisna oseba je za upravičenost do omejenega delovno pravnega varstva po prejšnjih dveh odstavkih po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta dolžna obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Če želite več informacij,  nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 21 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na simona@interfin.si, kjer vam bodo pomagali naši izkušeni svetovalci.

Zelo veseli bomo vašega klica, Simona Klančnik

Vir:Uradni list

Youtube:Kdo je ekonomsko odvisna oseba?