Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18.07.2008

2. člen

(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)

(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani strank te kolektivne pogodbe na delodajalski strani, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), in za druge delodajalce, ki so člani strank te kolektivne pogodbe.
(2) Stranke kolektivne pogodbe so podpisniki te kolektivne pogodbe, ki zastopajo interese delodajalcev, in podpisniki te kolektivne pogodbe, ki zastopajo interese delavcev.
(3) Če katerakoli od delodajalskih organizacij, ki sta podpisnici kolektivne pogodbe, preneha biti podpisnica kolektivne pogodbe, kolektivna pogodba ostane v veljavi, razen, če se preostali podpisnici ne sporazumeta drugače.

60. člen

(Stroški za usklajevanje in izvajanje kolektivne pogodbe)

Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo delavce, v pavšalnem znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca letno. Sredstva delodajalci nakazujejo enkrat letno ob izplačilu plač za mesec november, in to 2,00 EUR na račun Sindikata obrtnih delavcev Slovenije, in 2,00 EUR na račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ.

Računi za nakazovanje:

  • TRR ZDOPS Združenja delodajalcev in podjetnikov Slovenije ZDOPS št.:
    25100-9709164136 pri PROBANKI d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
    referenca 00 s sklicno oznako 230003-8.
  • Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije, na TRR številka: 61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana, Miklošičeva 5, ali na TRR številka: 03100-1001709303 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s sklicno znako: 20-08.

Iskanje po obrtnem registru

Evidenca kolektivnih pogodb