Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane RAZPIS

Izšel je Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/

ŠOULJ:
http://www.sou-lj.si/en/prehrana/razpis-za-ponudnike.html

ŠOUM:
http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/99

ŠOUP:
http://soup.si/sl/prehrana