Ste si že izdelali pravilnik o računovodstvu?

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, slovenskih računovodskih standardov, kolektivne pogodbe za gospodarstvo ter drugih veljavnih predpisov, bi morala vsaka pravna oseba OBVEZNO imeti komplet pravilnikov!

Med take obvezne pravilnike oziroma akte družbe spada vsekakor Pravilnik o računovodstvu, ki ga mora vsak poslovni subjekt izdelati zase, glede na obseg in značilnosti svojega poslovanja. Slovenski računovodski standardi (UL RS, št. 107/01), ki so bili sprejeti na podlagi 51. člena Zakona o gospodarskih družbah, v več določbah narekujejo družbam, da si organizacijo računovodstva uredijo v svojih aktih.


Kako sestaviti svoj pravilnik o računovodstvu?

Dovolite nam, da vam pomagamo in vam mi izdelamo pravilnik, ki vam ga ponujamo skupaj z vzorci sklepov in primerov iz prakse

ZA SAMO 50 EUR
če ga naročite do 15. marca 2007. (podaljšano do 15.aprila 2007)

Pravilnik o računovodstvu prejmete v elektronski obliki na CD-ju (lahko tudi v pisni obliki). 

Veseli bomo vašega naročila.  Kontaktirajte nas