Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.

Preko avtorske pogodbe posameznik lahko opravlja le avtorska dela. Ta so navedena v ZAKONU O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH. Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene.

Za avtorska dela veljajo zlasti
:
    1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
    2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
    3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
    4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
    5. koreografska in pantomimska dela;
    6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
    7. avdiovizualna dela;
    8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
    9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
    10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
    11. kartografska dela;
   12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Za avtorsko pogodbo se po Zakonu o dohodnini 2 uporabljajo tudi določila o odmeri dohodnine za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Ob izplačilu dohodka za delo preko avtorske pogodbe se izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji  25% (skladno z devetim odstavkom 127. člena ZDoh-2). VEČ

Vzorec Avtorska pogodba

Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21.08.2007

Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Obveščanje potreb po opravljanju del po avtorski pogodbi ter obveščanje o sklenitvi pogodbe – eStoritve ZRSZ
VIR: Svetovalnica ŠOU, Uradni list RS,