Kaj je avtorsko delo?

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni z zakonom drugače določeno. To so zlasti:

–         govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;

–         pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;

–         glasbena dela z besedilom ali brez besedila;

–         fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;

–         avdiovizualna dela;

–         likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;

–         arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture; itd.

Kdo je avtor, avtorske pravice, …

Vzorec avtorske pogodbe

Zakon o avtorskih pravicah ZAMP-UPB3 Ur. list RS 16/2007