Skip to main content Skip to search

Archives for DDV-0

 Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O

Maribor, 05.02.2019

Centralna sprememba davčnega obdobja bo od 7. 2. 2019 do 9. 2. 2019.

Obveščamo vas, da bomo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2018 spremeni davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 7. 2. 2019 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 9. 2. 2019.

V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O zaprta za vsa obdobja.

Prosimo vas, da čim prej oddate obračune za obdobje december 2018 oziroma oktober – december 2018, zato da bomo pri menjavi obdobij lahko upoštevali promet za celo leto 2018.

Sledite povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/novica/obvestilo_o_spremembi_obracunskega_obdobja_ddv_o_8840/?type=atom%27A%3D0&cHash=cdaf2a1786c29def02288d9a31a18cae

Vir: FURS

Za informacije smo dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si

Read more

 Ali veste, kdaj postanete davčni zavezanec (DDV)?

Maribor, 01.10.2018

Ne glede na obliko podjetja, z registracijo le-tega še ne postanete davčni zavezanec za namene DDV. To lahko postanete šele po prejeti odločbi, ki pa jo izda DURS izključno na podlagi vašega zahtevka (vloge) sicer na dva načina:

1. prostovoljna vključitev v sistem DDV (preko obrazca DDV-P2)

Če želite biti DDV zavezanec, morate poslati (elektronsko preko eVEM ali eDavki) izpolnjen obrazec DDV-P2 na Davčno upravo RS. DDV zavezanec boste tako postali šele takrat, ko boste prejeli od DURS-a odločbo. Do takrat pa ne smete, tako kot druga podjetja, ki niso DDV zavezanci:

  • obračunavati v svojih cenah DDV

  • prikazovati DDV na izdanih računih

  • si odbijati vstopni DDV (zato pazite, da se večjih »nakupov« in stroškov lotite šele po prejetju odločbe od DURS)

Read more

 Ali je vključitev v sistem DDV obvezna?

Maribor, 01.10.2018

Ustanovitev s.p. – vključitev v sistem DDV

Podjetniki se pogosto sprašujejo ali je za njihovo poslovanje bolje biti zavezanec za DDV ali ne.

Vključitev v sistem DDV je obvezna, ko podjetnik preseže 50.000 € obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih (ni vezano na koledarsko leto!).

Priporočljivo je, da se podjetnik vključi v sistem DDV še preden preseže limit 50.000€ obdavčljivega prometa. Če podjetnik ta limit preseže in še ni v sistemu DDV mora obračunati DDV v tem letu (po predpisani stopnji za opravljeno storitev ali prodano blago) od zneska, s katerim je presegel limit. To pomeni, da mora državi plačati DDV, nima pa pravice tega DDV-ja zaračunati svojim kupcem. Kar preprosto pomeni – podjetnik utrpi nepotrebno izgubo!

Read more

Davčne stopnje DDV v posameznih članicah EU

Evropska komisija je objavila seznam davčnih stopenj DDV v 28 državah članicah – na dan 1. januar 2015.

Država članica Oznaka (Super) znižana stopnja Znižana stopnja Splošna stopnja Ostalo
Belgija BE 6/12 21 12
Bolgarija BG 9 20
Češka CZ 10/15 21
Danska DK 25
Nemčija DE 7 19
Estonija EE 9 20
Grčija EL 6,5/13 23
Španija ES 4 10 21
Francija FR 2,1 5,5/10 20
Hrvaška HR 5/13 25
Irska IE 4,8 9/13,5 23 13,5
Italija IT 4 10 22
Ciper CY 5/9 19
Latvija LV 12 21
Litva LT 5/9 21
Luksemburg LU 3 8 17 14
Madžarska HU 5/18 27
Malta MT 5/7 18
Nizozemska NL 6 21
Avstrija AT 10 20 12
Poljska PL 5/8 23
Portugalska PT 6/13 23 13
Romunija RO 5/9 24
Slovenija SI 9,5 22
Slovaška SK 10 20
Finska FI 10/14 24
Švedska SE 6/12 25
Združeno kraljestvo UK 5 20

Več informacij dobite na tej povezavi.

Read more

Kako do vračila DDV, ki ste ga plačali v drugih državah članicah EU?

24. 12. 2014

Davčni svetovalci opažajo, da davčni zavezanci pogosto še vedno ne zahtevajo povračila DDV, ki jim je bil obračunan v drugih državah članicah EU. Razlogi za to so morebiti nepoznavanje rokov in načina vračila, nepoznavanje administrativnih postopkov kot tudi omejitev vračila DDV pri nekaterih vrstah blaga in storitev.

Na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES iz leta 2008, ki jo je implementirala tudi Slovenija, so se postopki vračila DDV ter večina administrativnih postopkov po vseh državah članicah poenotili. Kljub temu pa med državami članicami še vedno ostajajo nekatere posebnosti v zvezi z obveznostjo prilaganja računov zahtevkom za vračilo DDV ter blagom in storitvami, za katere je vračilo DDV dovoljeno. 

Read more

5 novosti na področju DDV v letu 2015

Objavljeno: Finance, 26. 11. 2014, www.finance.si, Avtor: Maja Dolinar Dubokovič

NOVO:  Posebna ekskluzivna ponudba…

Virtualna pisarna   klikni:   mojapisarna.si

 

V državnem zboru je bil 19. novembra 2014 sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. V nadaljevanju so navedene glavne novosti, ki jih prinaša zakon in se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

1. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Slovenijo, če izpolnjuje v zakonu določene pogoje. Davčni zavezanec bo po novem moral k zahtevku za vračilo DDV predložiti tudi kopije računov ali uvoznih dokumentov, če bo davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj tisoč evrov oziroma na računu za gorivo najmanj 250 evrov.

Read more

NOVOSTI NA PODROČJU DDV GLEDE OBDAVČITVE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV

Pojasnilo DURS št. 4230-370811/2014-1 01-620-03, z dne 9. 7. 2014

Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev

V zvezi s spremembami zakonodaje s področja DDV s 1. januarjem 2015 vas želimo obvestiti o spremembah pravil glede določanja kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci in možnostjo prostovoljne vključitve v posebno ureditev »vse na enem mestu« za opravljanje tovrstnih storitev.

Read more

Dviguje se prag za pavšal, a ne tudi za DDV

Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi samostojne podjetnike, se bo dvignil s 50 tisoč na 100 tisoč evrov prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih prihodkov. Z dvigom meje za vstop med normirance pa se dviguje tudi višina normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 odstotkov.A prihajajo tudi nekatere omejitve. Podjetje mora za to, da zanj tudi velja višji prag za pavšalno obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni čas, in to za najmanj nepretrganih pet mesecev.

Read more

Dviguje se prag za pavšal, a ne tudi za DDV

Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi samostojne podjetnike, se bo dvignil s 50 tisoč na 100 tisoč evrov prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih prihodkov. Z dvigom meje za vstop med normirance pa se dviguje tudi višina normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 odstotkov.A prihajajo tudi nekatere omejitve. Podjetje mora za to, da zanj tudi velja višji prag za pavšalno obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni čas, in to za najmanj nepretrganih pet mesecev.

Read more