Skip to main content Skip to search

Archives for Dopust

 Delodajalci, delavcem lahko omejite prenos lanskega dopusta v novo leto

 

Maribor, 07.02.2019

Prenos lanskega dopusta je pogosta težava delodajalcev. Delavci namreč pogosto prenesejo precej lanskega dopusta v naslednje leto, kar posledično, skupaj z novim dopustom, pomeni dolgotrajno odsotnost z delovnega mesta. Vse to seveda negativno vpliva na delovni proces, pa tudi na medsebojne odnose v podjetju.

Prenos lanskega dopusta je omejen že po samem Zakonu o delovnih razmerjih.

Že sam ZDR-1 določa v 162. členu, da je delavec dolžan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta. Delavec tako že po samem zakonu ne sme prenesti celotnega dopusta v naslednje koledarsko leto. Preostanek letnega dopusta lahko, tako določa ZDR-1, v dogovoru z delodajalcem, izrabi do 30. junija naslednjega leta. Potreben je torej dogovor z delodajalcem, da se dopust prenese v naslednje leto. Zakon tudi izrecno nalaga delodajalcu, da je delavcu dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Namen letnega dopusta je tako nedvomno v njegovi izrabi, kolikor se le da, v tekočem koledarskem letu, torej v letu, za katero je bil delavcu odmerjen. Izjema so seveda daljše odsotnosti delavca.

Prenos lanskega dopusta se lahko še dodatno omeji s pravilnikom.

Read more

Zakon o delovnih razmerjih ter sklep o določitvi letnega dopusta

Z 12. 4. 2013 je stopil v veljavo novi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljevanju ZDR-1). Določila starega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07; v nadaljevanju ZDR), so veljala do 11. 4. 2013.

Sklep o izrabi letnega dopusta 2014

S tem sklepom delodajalec določi, koliko dni dopusta pripada posameznemu delavcu v koledarskem letu. Število dni dopusta je namreč odvisno tudi od osebnih lastnosti in okoliščin posameznega delavca (starost, invalidnost, otroci itd.), ki se lahko iz leta v leto spreminjajo. Zato za posameznega delavca ni mogoče vnaprej določiti, koliko dni dopusta mu pripada v določenem letu, pač pa se to ugotovi in o tem izda sklep vsako leto posebej.

ZDR-1 v 131. členu določa:

1)     Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

2)     Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

3)     S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši

Read more

Pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013  (ZDR-1)

(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

(3) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

(4) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Vir:URL RS

Read more

Pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013  (ZDR-1)

(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

(3) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

(4) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Vir:URL RS

Read more