Skip to main content Skip to search

Archives for gozdarstvo

Obisk lesnega sejma v Celovcu in B2B srečanje z avstrijskimi podjetji s področja lesarstva, lesne gradnje in gozdarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Advantage Austria Ljubljana vas v sodelovanju s partnerjem projekta Enterprise Europe Network vabi na poslovno srečanje s predstavniki podjetij s področja lesarstva, lesene gradnje in gozdarstva in ogled mednarodnega lesnega sejma, ki bo potekalo 14. in 15. 10. 2020, v Celovcu.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

 1. javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018

Maribor, 09.10.2018

1. javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018

Rok razpisa

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. oktobra 2018 do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 28. 9. 2018, Stran: 1984

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Cilji podukrepa so:

  • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga
  • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo
  • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali
  • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.
Read more