Skip to main content Skip to search

Archives for izvršba

 Česa vam z davčno izvršbo ne morejo vzeti?

Maribor, 25.09.2018

Nekateri denarni prejemki in predmeti so iz davčne izvršbe izvzeti:

 • preživnina
 • odškodnina zaradi telesne poškodbe
 • denarna socialna pomoč
 • varstveni dodatek
 • otroški dodatek
 • starševski dodatek
 • štipendija
 • denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
 • predmeti, ki so dolžniku in članom njegovega gospodinjstva nujno potrebni za gospodinjstvo in osebno rabo (obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo itd.
 • hrana in kurjava za šest mesecev
 • živina in stroji, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti
 • predmeti, ki imajo za dolžnika posebno osebno vrednost (poročni prstan, redi, medalje, fotografije itd.)
 • nujni medicinsko-tehnični pripomočki itd.

FURS je pravkar izdal prenovljeno spletno publikacijo Davčna izvršba. V njej pojasnjujejo,

Read more

 Davčna izvršba

Maribor, 25.09.2018

Davčna izvršba 

je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki imajo pri poslovanju težave.

Veste, v katere vaše prejemke in premoženje lahko poseže davčna izvršba in kateri so iz izvršbe izvzeti.

Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe:

 • na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah
 • na denarne terjatve dolžnika
 • na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje
 • na nepremično premoženje
 • delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic.
Read more

Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo

Ljubljana, 20. november 2014 Sporočilo za javnost

NOVO:  Posebna ekskluzivna ponudba…

Virtualna pisarna   klikni:   mojapisarna.si

Finančna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti.

Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni
izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na
premičnine.

Read more

Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih s predstavitvijo zadnjih sprememb novele ZIZ-J

Zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, tj. ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014,  je v postopek izvršbe uvedla precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve.Predavanje je namenjeno seznanitvi s spremembami in obravnavo le-teh s praktičnega vidika ter z izpostavitvijo dilem in problemov, do katerih lahko pride v praksi.

Read more

Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih s predstavitvijo zadnjih sprememb novele ZIZ-J

Zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, tj. ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014,  je v postopek izvršbe uvedla precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve.Predavanje je namenjeno seznanitvi s spremembami in obravnavo le-teh s praktičnega vidika ter z izpostavitvijo dilem in problemov, do katerih lahko pride v praksi.

Read more

Izvršba na plačo delavca – različno izvrševanje na terenu = 2014

Na kolikšen del plače je mogoče z izvršbo poseči na delavčevo plačo?

Po novem od 30.7.2014 dalje pri izvršbi po Zakonu o izvršbi in zavarovanju velja:
»Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči. »
S novo določbo se torej omejitve izvršbe usklajujejo z omejitvami, ki veljajo že sedaj v DAVČNI izvršbi.
Razlika:
Read more

Državni zbor RS potrdil novelo zakona o izvršbi in zavarovanju

Poslanci Državnega zbora RS so v petek, 4. julija 2014, z 59 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero se bodo pospešili in hitreje zaključili izvršilni postopki. Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine.

Read more

IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE

eIzvršba https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dovolite da vam pomagamo pri izdelavi eizvršbe tel:02 234 23 20 Simona, pokličite me in dogovorili se bomo.

ID-10053938

Kako vam pomagamo:

– v roku 24 ur vložimo sodno izvšbo na podlagi obrazca, IOP-izpisa odprtih postavk, fotokopije izdanega računa

– poskrbimo da dobite zakonske obresti do dneva poplačila

– v dveh dneh prejmete Sklep o izvršbi

UGODNO – že za 30 eurov na posamezen izvršilni predlog. To plačate nam.

Sodišču plačate 36,00 eurov, ki jih dobite nazaj, to uredimo mi. In nazaj dobite  še dodatnih 50,00 eurov za vse ostale stroške. Skupaj dobite 86,00 eurov od vašega kupca, obresti in glavnico.

Pokličite še danes tel:02 234 23 20 Simono Klančnik, zakaj bi z vašim denarjem upravljali drugi.

 

Read more