Skip to main content Skip to search

Archives for Nadomestilo plače

OZS ministra Ciglerja Kralja pozvala k podaljšanju ukrepa čakanja na delo

Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (UO OZS) so na današnji seji ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju predlagali podaljšanje ukrepa čakanja na delo za najbolj prizadete panoge. Obrtniki in podjetniki so na seji izpostavili tudi dolgoletno zahtevo po ureditvi dvojnega statusa upokojenih obrtnikov, ne strinjajo pa se s predlogom, da bi z zakonom o dolgotrajni oskrbi dodatno obremenili delodajalce. 

Predsednik OZS Branko Meh je uvodoma pohvalil ukrepe vlade na področju trga dela, s katerimi so lahko ohranili veliko delovnih mest. »Dejstvo pa je, da se mnogi obrtniki in podjetniki še vedno soočajo z izgubo naročil in upadom prihodkov. Zato predlagamo, da se ukrep čakanja na delo podaljša do konca leta. Ne smemo pa pozabiti na samozaposlene. Predlagamo, da se tistim, ki jim je promet padel pod 50 odstotkov, zagotovi univerzalni temeljni dohodek in plačilo prispevkov s strani države,« je poudaril Meh.

Več informacij: OZS

VIR:https://kulturnadediscina.si

Read more

Nosilec dejavnosti na bolniški več kot 30 dni

Če gre za nosilca dejavnosti, ki je na bolniški več kot 30 DELOVNIH dni.

Prvi mesec pošlješ na DURS enak obračun prispevkov za s.p., kot običajno, plačaš pa tudi prispevke kot običajno. Na obrazcu meseca, ko si že prekoračil 30 dni, vpišeš najprej del delovnih ur (dni) do 30 dni, z vsemi vrednostmi ur in prispevkov za te ure in ta del tudi plačaš. Za del nad 30 del. dni vpišeš število ur -ni v breme zavezanca, brez vrednosti ure in nič ne plačaš za ta del. Enako velja za naslednje mesece: vse ure-ni v breme zavezanca, brez vsakih vrednosti.

Na DURS dostaviš zraven obrazcev še bolniške liste od prvega meseca dalje. DURS potrdi bolniški list, vpiše vrednost ure iz preteklega leta (to je zate osnova za bolniško nadomestilo), bolniški list neseš na ZZZS (ali ga sami pošljejo-kot želiš), na ZZZS moraš obvezno sporočiti št. osebnega računa. Zakaj ?
Ker po 30 delovnih dneh, sp obstaja, vendar nima prihodkov in tudi ne odhodkov na račun dajatev. ZZZS ti izračuna višino nadomestila med bolniško odsotnostjo ( višina zavisi od bolezni, poškodbe na ali izven dela…). ZZZS plača prispevke, akontacijo dohodnine. Neto nadomestilo pa na tvoj osebni račun. In ta del nima nič veze z dejavnostjo, z s.p.-jem.
Dokler si na bolniški, je glavni izplačevalec tvojih prihodkov ZZZS, nadomestilo pa je v bistvu tvoja “plača”.
Ko delaš davčni obračun iz dejavnosti so upoštevani stroški dajatev kolikor si jih plačal do 30 dne bolniške, naprej pa nič. V dohodninsko napoved vneseš ta del, del od ZZZS pa pod druge dohodke, šifra kot dobiš izpis od ZZZS. Skupna dohodnina se pa potem obračuna od vsega skupaj.

Pri s.p.-ju ni govora o kakih REFUNDACIJAH.

Vir:racunovodja

Poglej še: Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

Read more

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov – regres za prehrano med delom julij-december 2008

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Količinik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2008, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2008, je 1,039.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2008 je 3,69 EUR na dan.

Read more

Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

Kdo je upravičen do nadomestila plače?

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, vrhunski športniki in vrhunski šahisti ter kmetje, če so za to pravico zavarovani, pod določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe.

glej pod: Zavod za zdravstveno zavarovanje:
Pravice iz obveznega zd. zavarovanja
– splošno o pravicah…
— vrste pravic v splošnem…
— pravice do denarnih nadomestil…
—-
Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

več o:
Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati
Osnova za nadomestilo
Količnik valorizacije osnove
Natančna navodila za pripravo obračunov nadomstil plač…
Pravica do denarnih nadomestil
in še več… 🙂

Nadomestilo znaša:
– 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi
zdravnik;
– 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
– 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik.

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo pravico do nadomestila v višini 100% .

Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan.

Vir:Zavod za zdravstveno zavarovanje

Poglej še: Nosilec dejavnosti na bolniški več kot 30 dni

Zakon o delovnih razmerjih ZDR (137. člen)

Zakoni in akti

Read more