Skip to main content Skip to search

Archives for Nerazvrščeno

Frizerji in kozmetiki pozivajo k bolj življenjskim ukrepom

Frizerji in kozmetiki pri OZS so na vlado in resornega ministra Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Predlagajo, da se neživljenjska omejitev ena stranka na prostor odpravi.

»Zavedamo se resnosti situacije. Obrtniki in podjetniki smo prvi, ki si želimo, da je epidemije čim prej konec. Kljub temu pa ne smemo dovoliti, da gospodarstvo v tem času propade. Prepričani smo, da lahko našo dejavnost še naprej opravljamo varno in ob upoštevanju strogih samozaščitnih ukrepov. Verjamemo, da nas bo vlada tudi tokrat upoštevala in da bodo ukrepi bolj življenjski,« poudarja predsednik OZS Branko Meh.

VIR: https://kulturnadediscina.si/davcne-blagajne/frizerji-in-kozmetiki-pozivajo-k-bolj-zivljenjskim-ukrepom/

Read more

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije obvešča: Informacija za stranke

Spoštovane stranke,

v Službi za področje javnih pooblastil pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 20. 10. 2020 dalje zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države do nadaljnjega preklicujemo možnost osebnih svetovanj in osebnih dvigov pripravljenih dokumentov.

Zaradi preprečevanja morebitnih okužb, stranke prosimo, da se v celoti poslužujejo poslovanja brez osebnih stikov (po pošti ali E-pošti in preko telefona).

Vloge za licence, dovolilnice, obrtna dovoljenja, EU potrdila, dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev, vpis v imenik v vodij del, mojstrske izpite, sprejemamo le po pošti ali E-pošti, ali z oddajo v nabiralnik, ki je nameščen pri vstopu v poslovno stavbo OZS.

Če potrebujete kakršnokoli informacijo oziroma informacijo o stanju vaše zadeve,  vas vljudno prosimo, da pokličete v času uradnih ur (ponedeljek, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 12.00 ure) ali nam pošljete elektronsko sporočilo.

VIR: https://www.ozs.si/novice/informacija-za-stranke-5f8d8bcb2114e018fa376177

Read more

Kratkotrajna bolniška odsotnost brez bolniškega lista

ZZUOOP prinaša nov ukrep, ki je namenjen razbremenitvi zdravstva. Velja od uveljavitve zakona pa do konca leta. Vlada ga bo s sklepom lahko podaljšala še za šest mesecev.

Delavec je lahko enkrat v koledarskem letu odsoten z dela zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni brez bolniškega lista (20/1 ZZUOOP), pripada pa mu nadomestilo plače v velikosti 80 % osnove iz 137/8 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Osnova je plača delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Delodajalcu bo nadomestilo plače povrnjeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v 60 dneh od vložitve zahtevka (20/4 ZZUOOP). Delodajalec bo zahtevek vložil v elektronski obliki pri zavodu za zdravstveno zavarovanje najpozneje tri mesece po preteku ukrepa.

Delavec mora o odsotnosti pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Če delavčeva odsotnost traja več kot tri zaporedne delovne dni, si mora zagotoviti bolniški list. V tem primeru se šteje, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena (20/3 ZZUOOP). Delavec pa izkoristi to možnost odsotnosti, če je bolan manj kot tri delovne dni (na primer le en dan).

Ker gre za bolniško odsotnost delavca, veljajo vsa pravila, kot sicer veljajo po ZDR-1, vključno z možnimi sankcijami v primeru zlorab bolniške odsotnosti (pisni opomin, možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi in podobno). Je pa v ZZUOOP izrecno določeno, da delavec v času koriščenja odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati zunaj kraja svojega bivanja (20/3 ZZUOOP).

Ukrep velja od uveljavitve ZZUOOP pa do 31. decembra 2020. Vlada ga lahko s sklepom podaljša za šest mesecev.

Zaenkrat gre za interventni ukrep, v prihodnje pa je pričakovati, da bo postal sistemska rešitev.

VIR: https://kulturnadediscina.si/koronavirus-2/kratkotrajna-bolniska-odsotnost-brez-bolniskega-lista/

Read more

ZA transparentnost plač – za pregledne plačne izpiske

V podjetjih so namreč pogosti primeri, da zaposleni zaradi številnih številk, ki so jih polni plačni izpiski, ne vedo, koliko v resnici zaslužijo oziroma koliko za njihovo plačo nameni podjetje (celoten znesek plače, z vsemi prispevki in davki). Posledično je zavedanje, koliko plačujejo za posamezne javne storitve, zelo slabo.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je začel akcijo ZA transparentnost plač – s preglednimi plačnimi izpiski.

VIR:https://kulturnadediscina.si/koronavirus-2/za-transparentnost-plac-za-pregledne-placne-izpiske/

Read more

Koledar poročanja – oktober 2020

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru 2020 ne smete zamuditi

Večina “protikoronskih” ukrepov, neposredno povezanih z datumi poročanja, ni več aktualna. Epidemija je bila preklicana z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato ukrepi niso podaljšani. Državni zbor je sprejel ZIUOOPE, ki med drugim določa način subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (rok za vložitev na ZRSZ je 15 dni od odreditve) in čakanje na delo (v 8 dneh od odreditve).

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020) in določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na d elo. Ukrep čakanja na delo je bil podaljšan do konca septembra.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Sprememba zavarovanja podjetnika ni avtomatizem!

Sprememba zavarovanja podjetnika se ne zgodi avtomatično. Ali veste, kako si kot podjetnik pravilno organizirati obrazce, da boste imeli urejeno zavarovanje? V spodnjem članku vam to predstavljamo na praktičnih primerih.

Sprememba zavarovanja podjetnika – ni avtomatizem!

Sprememba zavarovanja podjetnika se ne zgodi avtomatično. V dobi interneta si uporabniki radi predstavljamo, da nam bo Veliki brat prihranil kakšen birokratki postopek in s tem čas ter nepotrebno pot. In res se tudi pri podjetnikih kaže, da imajo v Velikega brata neomajno zaupanje, sploh kadar si morajo zaradi spremenjenih okoliščin urediti zavarovanje na svojem s.p. Zapisali smo nekaj primerov situacij, ko se morajo podjetniki organizirati in pravilno pripraviti M obrazce, da bo sprememba zavarovanja pravilna in bodo imeli urejeno zavarovanje.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

PKP 5 sprejet na Vladi

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela peti protikorona paket, ki na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe za ohranitev delovnih mest ter v ospredje postavlja skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

O ukrepih iz PKP 5 bomo pisali takoj po sprejemu zakona v Državnem zboru. Kljub sprejemu na Vladi zakonodajni postopek še ni zaključen in lahko še pride do pomembnih vsebinskih sprememb.

Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100 odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 dalje pa bo mogoče uveljavljati 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka).

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Zastaranje obveznosti – potrebujete pravno pomoč?

Zastaranje obveznosti začne praviloma teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Denimo, če je rok za plačilo osem dni po prejemu računa, začne zastaranje obveznosti teči deveti dan po njegovem prejemu. Vendarle pa omenjen primer ni precedens, ki bi veljal absolutno. Zato je treba biti pozoren tudi na obstoj morebitnih izjem. Mednje recimo spadajo odškodninske terjatve, občasne terjatve in posamezne terjatve pri zavarovalnih pogodbah.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Povečajte spletno prodajo z Etsy spletno trgovino

Ali želite prodajati vaše izdelke na spletu? Ali je slovenski trg za vaše izdelke premajhen? Ali ste že slišali za spletno prodajno platformo Etsy, pa ne veste, kje začeti? Ste morda že odprli spletno trgovino Etsy, pa ste naleteli na težave, ki jih ne znate rešiti?

Prodaja preko spleta ali spletne trgovine je postal najpomembnejši prodajni kanal, ki bi ga moralo uporabljati vsako podjetje, ki se ukvarja s prodajo. Zaradi izjemno velikega števila uporabnikov spleta je ta tržna pot postala neizogibna za številna podjetja. Splet kot komunikacijski kanal ponuja podjetjem veliko načinov kako izpeljati globalno trženjski načrt podjetja (iskanje podatkov, pridobivanje le-teh, pridobivanje strank, vzpostavljanje odnosov s strankami itd). Spletna trgovina ima veliko prednosti za podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo. Največja in najpomembnejša prednost je zagotovo nižji stroški obratovanja. Prodaja preko spleta omogoča kupcem hiter nakup in enostavno plačilo ter prihranek časa.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Lažji prehod državne meje od 28. septembra 2020

Na podlagi priporočila Evropske komisije se s sprejetjem novega »Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti RS«, na novo spreminjajo pravila karantene.

Po novem se bo uvedel oranžni seznam. Ta bo uvrščal seznam držav s slabšimi epidemiološkimi razmerami ter nadomestil dosedanji rumeni seznam. Za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu, še vedno veljajo enaka pravila. Torej za tovrstne prehode ni karantene. Prav tako tudi ne, če oseba prihaja iz zelene države v kateri je bivala najmanj štirinajst dni ter ima ob prehodu državne meje pri sebi dokazilo.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more