Skip to main content Skip to search

Archives for Novi davčni predpisi

ZAPOSLITEV MLADE OSEBE v letu 2015

januar 2015
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Read more

ZAPOSLITEV MLADE OSEBE v letu 2015

januar 2015
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).
Podaljšano je uveljavljanje oprostitev za zaposlitev mlade osebe. Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let (ki so najmanj tri mesece skupaj prijavljeni v evidenci brezposelnih), lahko zanje uveljavljate dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Read more

Nova pravila za gostince – spremeniti bo potrebno jedilnike

Objavljeno: http://www.zurnal24.si/, 8. 12. 2014

Na jedilniku poleg hrane tudi alergeni

Gostinci bodo morali od sobote 13.12.2014 pri jedeh, ki jih ponujajo, jasno in vidno navesti tudi alergene.

V soboto bo v veljavo stopila uredba EU, ki od gostincev zahteva, da v jedeh, ki jih ponujajo, označijo alergene. Informacije o alergenih bodo morale biti pripravljene vedno, torej ne le na željo stranke, alergeni pa bodo morali biti navedeni za vsako živilo posebej.

Zakon dopušča več načinov sporočanja alergenov v jedi, navedeni pa morajo biti vsaj na enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi. Eden od načinov je navajanje alergenov na jedilnem listu oziroma meniju, ki bi po navodilih uprave za varno hrano moral biti v prihodnje videti tako:

  • Špageti po bolonjsko (vsebuje alergene: gluten, jajca)
Read more

Nove prijave, od 01.02.2014 prijave na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Pripravili smo M12, ki omogoča izpolnjevanje in tiskanje.
 
S 1.2.2014 je v uporabi nov M-12 obrazec Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je nadomestil obrazec M1—2/B.

Novela ZZVZZ- M širi krog oseb, ki so obvezno zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 5. točki 17. člena ZZVZZ, ki trenutno vključuje le osebe, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.

S 1.2.2014 je potrebno z novim M-12 obrazcem prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo. Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja:

  • pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba),
  • dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači,…),
  • dohodek za vodenje poslovnega subjekta, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 040 ali 103), idr.
Read more

Vrednotnica za osebno dopolnilno delo za samo 9 eurov …

1. 4. 2014

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in generalni direktor Peter Pogačar sta danes ponovno predstavila sistem vrednotnic, ki ga predvideva sprememba Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Predlog zakona je trenutno še v parlamentarni razpravi, sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo naj bi predvidoma stopil v veljavo z novim letom.

Ključni namen vpeljave vrednotnic je preprečevanje sive ekonomije, enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. Kot osebno dopolnilno delo se bo še naprej lahko opravljalo dela, kot so občasna pomoč v gospodinjstvu, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela, pa tudi izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter njihova prodaja….

Po novem bo to delo urejeno po načelu vsako delo šteje. Pokojninsko in zdravstveno zavarovanje se bo plačevalo prek sistema vrednotnic. Naročnik del bo moral za vrednotnico vsak mesec odšteti pavšalni znesek v višini devet evrov, od tega bo šlo sedem evrov za pokojninsko, dva evra pa za zdravstveno zavarovanje izvajalca del. Ta bo z eno vrednotnico prišel do enega dneva pokojninske dobe. Postopek pridobitve vrednotnice bo zelo enostaven. Vrednotnico bo namreč mogoče kupiti prek spleta, tisti, ki spleta ne uporabljajo, bodo to lahko uredili na upravni enoti. Predlog zakona širi tudi možnost nadzora. Po novem bo namreč nad delom in zaposlovanjem na črno, ki trenutno sodi med pristojnosti tržne oz. delovne inšpekcije, bdela carinska uprava s svojimi mobilnimi enotami.

Vir: Ministrstvo za delo …

Read more

Kako oddati REK, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

1. Ali je treba oddati samostojen REK obrazec, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

Če se povračila stroškov ali drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, izplačujejo samostojno (ne skupaj z izplačilom plače) je treba, skladno s Pravilnikom, poročati o teh dohodkih najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili dohodki izplačani. Uporabi se vrsta dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno sonovo.
Če so povračila stroškov v posameznem mesecu izplačana pred izplačilom plač, se o teh povračilih lahko poroča skupaj s plačo.

Read more

Novi REK obrazci B01, B04, B05, B06… s 01.01.2014

  • Največja novost je v okviru Dodatnih podatkov – dohodkov iz delovnega razmerja, da se poroča tudi o povračilih stroškov prevoza, prehrane službene poti, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje do uredbe vlade, poroča se o odpravninah zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, upokojitvi, jubilejnih nagradah, solidarnostni pomoči, premiji prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

Najpogostejša vprašanja in odgovori. Če imate kakšno vprašanje pa nas le pokličite 02 234 23 21 Simona Klančnik ali pa nam pišite na naslov simona@interfin.si

1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure?

Read more

Sprejetje novele ZFPPIPP

Pomemben uspeh na področju insolvenčne zakonodaje dobra popotnica za nadaljnje korake k boljši pravni in socialni državi

Na včerajšnji, 14. redni seji Državnega zbora, je bil sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novelo zakona je podprlo kar 84 poslancev in poslank.

Read more