Skip to main content Skip to search

Archives for Računovodstvo

Obisk lesnega sejma v Celovcu in B2B srečanje z avstrijskimi podjetji s področja lesarstva, lesne gradnje in gozdarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Advantage Austria Ljubljana vas v sodelovanju s partnerjem projekta Enterprise Europe Network vabi na poslovno srečanje s predstavniki podjetij s področja lesarstva, lesene gradnje in gozdarstva in ogled mednarodnega lesnega sejma, ki bo potekalo 14. in 15. 10. 2020, v Celovcu.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Vabilo na regijski posvet »OZAVEŠČANJE NAJPOGOSTEJŠIH NESPORAZUMOV V KOMUNIKACIJI«

Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter izmenjave dobrih praks podjetij, vas vabimo na regijski posvet o življenjskih pozicijah, v katerih se lahko znajdemo z nerazrešenimi nesporazumi v medsebojni komunikaciji: »OZAVEŠČANJE NAJPOGOSTEJŠIH NESPORAZUMOV V KOMUNIKACIJI« v torek, 29. septembra 2020, od 9.00 do 11.00 ure, v prostorih Hotela Citya, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor.

vir:https://kulturnadediscina.si

Read more

EKO Sklad – Daljinsko ogrevanje – Kredit

JAVNI POZIV- Kredit 56PO16

ROK ZA ODDAJO VLOGE – Pred zaključkom del

VELJAVNOST POZIVA – Do objave zaključka v UL RS

NAMENJENO ZA – samostojna

TIP NALOŽBE – Ogrevanje in prezračevanje

ODDAJA VLOGE – Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge – NASLOV IN URADNE URE

OBRESTNA MERA – Trimesečni EURIBOR 1,3%

VIŠINA KREDITA – Največ 2.000.000 €

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

EKO SKLAD – Izolacija fasade v večstanovanjski stavbi: Subvencija

JAVNI POZIV – Subvencija 67SUB-OBPO19

ROK ZA ODDAJO VLOGE –Pred pričetkom izvajanja del

VELJAVNOST POZIVA – Do objave zaključka v UL RS

NAMENJENO ZA- skupinska

TIP NALOŽBE – Izolacija in okna

ODDAJA VLOGE – Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslovNASLOV IN URADNE URE

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis dejavnosti v davčni register (obrazec DR-03) – npr. podatki iz 3. odst. 52.čl. ZFU.

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Iščemo prostovoljce

Iščemo prostovoljce, ki so na Zavodu za zaposlovanje in izpolnjujejo te pogoje:

  • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • so starejši od 55 let,
  • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
  • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
  • so osebe, ki prejemajo socialno pomoč /pomagamo vam urediti dodatek/

VIR: https://kulturnadediscina.si/

Read more

Padec BDP-ja hujši kot v krizi 2009! A okrevanje predvideno hitreje!

Padec gospodarske aktivnosti je Banka Slovenije (BSI) beležila tudi v drugem četrtletju – čas ko so korona omejitve bile najbolj na udaru. Hujšega padca v 24 letih Slovenije še ni bilo!

Padec BDP v številkah in recesija

Podatki 9,6 % padec BDP-ja glede na že krizno prvo četrtletje. Prva polovica leta pa 7,9 % nižji BDP kot enaka polovica leta v 2019. Padec BDP-ja v dveh zaporednih četrtletjih uradno zaznamuje tudi obdobje recesije. Medletna primerjava padca pa je zajezena pri 12,9 %.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Izplačilo regresa v dveh delih

PRIMER iz PRAKSE:»Delodajalec želi delavcem izplačati regres v dveh delih, pri čemer bo drugi del izplačan po 1. juliju. Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Težav z likvidnostjo nima. Regres ne bo presegel obdavčenega zneska (100 % zadnje znane plače po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije). Regres ni pogojen z rezultati dela delavcev ali uspešnostjo poslovanja družbe ali odvisen od drugih okoliščin. Sklep o določitvi celotnega zneska regresa za letni dopust za leto 2020 je bil izdan v juniju. Ali lahko delodajalec neobdavčeno izplača regres za letni dopust, četudi bo en del izplačan po zakonskem roku?«

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Strokovno – družabno srečanje zlatarjev pri OZS

Srečanje se bo začelo s predavanjem predstavnikov  Urada RS za meroslovje o dokumentaciji, ki jo potrebujejo zlatarji za samodeklariranje ter za pridobitev žiga uvoznika, ter o novostih nadzora na področju prometa izdelkov iz plemenitih kovin, ki ga lahko opravljajo inšpektorji Urada za meroslovje v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin.
Nadzorni pregledi se izvajajo pri dobaviteljih izdelkov iz plemenitih kovin (nakit, naložbene ploščice, kovanci, medalje ipd.) na mestih, kjer se izvaja promet s plemenitimi kovinami, ki so lahko zlatarne, prodajalne nakita in naložbenih plemenitih kovin, internet ipd..

Sledilo bo izobraževanje o izvoru, razvrstitvi in lastnostih dragih in poldragih kamnov, njihovem prepoznavanju in uporabi v zlatarstvu in draguljarstvu, ki ga bo, s prikazom široke palete vzorcev, vodil g. Klemen Navodar.

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so denarna vsota, ki je dodeljena vaši organizaciji po opravljenem postopku prijave za pridobitev sredstev. Plačevanje obresti ni potrebno in dodeljena sredstva so ponavadi nepovratna, če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev teh sredstev. Nepovratnim sredstvom zato pogosto pravijo ‘zastonj’ denar, kljub temu pa postopek za pridobitev takšnih sredstev zahteva veliko časa in truda.

Kakšna organizacija lahko pridobi nepovratna sredstva?

To je odvisno od tega, ali organizacija izpolnjuje določena merila:

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more