Skip to main content Skip to search

Archives for regres

Izplačilo regresa v dveh delih

PRIMER iz PRAKSE:»Delodajalec želi delavcem izplačati regres v dveh delih, pri čemer bo drugi del izplačan po 1. juliju. Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Težav z likvidnostjo nima. Regres ne bo presegel obdavčenega zneska (100 % zadnje znane plače po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije). Regres ni pogojen z rezultati dela delavcev ali uspešnostjo poslovanja družbe ali odvisen od drugih okoliščin. Sklep o določitvi celotnega zneska regresa za letni dopust za leto 2020 je bil izdan v juniju. Ali lahko delodajalec neobdavčeno izplača regres za letni dopust, četudi bo en del izplačan po zakonskem roku?«

VIR: https://kulturnadediscina.si

Read more

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2017 dalje minimalna plača znaša 804,96 € bruto za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 4/17 – Znesek minimalne plače).

Minimalni znesek regresa za leto 2017: 804,96 € bruto.

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov: 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec.

Statistični urad

Rok za izplačilo regresa je do 1. julij 2017.

Kako je obdavčen regres?

Regres je obdavčen samo z dohodnino, pod pogojem , da je izplačan največ v višini 70% povprečne plače.

Read more

Regres za letni dopust za leto 2014

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom  789,15 EUR.

Obdavčitev izplačila regresa

Read more

Regres za letni dopust za leto 2014

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom  789,15 EUR.

Obdavčitev izplačila regresa

Read more

REGRES 2013

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom 783,66 EUR,.
ID-10053938

Read more

Regres 2011

Vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, mora delodajalec v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) izplačati regres za letni dopust.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja na ravni države, kar pomeni, da je letos v skladu s spremembo Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP), višina regresa omejena navzdol z bruto zneskom 748,10 EUR, oziroma najmanj 698,00 € pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu.

Znesek regresa, ki ni podvržen obračunu prispevkov, v mesecu  marcu  2011  znaša maksimalno 1.073,82€ (bruto znesek), od katerega je potrebno  obračunati dohodnino (41.člen Zakona o dohodnini). Prispevki za socialno varnost se obračunajo le v delu, ki presega navedeni znesek regresa.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, če nastopi nelikvidnost delodajalca, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kdaj delavec pridobi pravico do izplačila regresa?

skladu s 161. členom ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. To pomeni, da mu ob izpolnitvi šestmesečnega obdobja pripada tudi pravica do izplačila celotnega regresa.

Delodajalcu se v skladu z Uredbo o povračilih  stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. RS.140/06 in 76/08) obračunan in izplačan regres v celoti prizna kot odhodek, (35.čl.Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb)

REGRES ZA LETO 2011 vzorec

 

Read more