Fizična dostava bolniškega lista delodajalcu ni več potrebna

Objavljeno: 05.02.2020

Fizična dostava le izjemoma

Delodajalci in zavarovanci od 1. februarja naprej lahko dostopajo do elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) preko spleta. Delodajalci morajo za začasno odsotnost od dela obvezno prevzeti elektronske bolniške liste za svoje zaposlene na spletnem portalu SPOT,1 kar pomeni, da zaposlenim ni treba fizično dostavljati bolniških listov.

Papirnati obrazci bodo izjemoma v uporabi le še za nekatere skupine zavarovanih oseb:

  • osebe, zaposlene pri fizičnih osebah,
  • kmete,
  • verske uslužbence in nekatere druge.2

Zavarovanci bodo prejeli fizični izpis tudi v primeru nedelovanja informacijskega sistema, a fizična dostava delodajalcu v tem primeru kljub temu ne bo potrebna, saj mora pristojni zdravnik po odpravi napake v sistemu izdati elektronsko potrdilo.3

Postopek pridobitve bolniškega lista

Najprej zdravnik opredeli obdobje zadržanosti, nato medicinska sestra vnese podatke v informacijski sistem izvajalca, pri čemer preveri tudi urejenost obveznega zdravstvenega zavarovanja za obdobje zadržanosti. Če je razlog zadržanosti spremstvo ali usposabljanje za rehabilitacijo otroka, preveri tudi urejenost obveznega zavarovanja spremljane osebe oziroma otroka. Nato zdravnik digitalno podpiše elektronski bolniški list. Sledi še zapis elektronskega bolniškega lista v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.4 Elektronski bolniški list se lahko izda do 5 koledarskih dni vnaprej in celo brez obiska v ambulanti, če zdravnik oceni, da pregled ni potreben.

Dostop do eBOL

Zavarovanci lahko z digitalnim potrdilom dostopajo do eBOL na spletnem portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.5 Predvsem na ta način lahko preverjajo, ali je bil zdravniški list že izdan in ali je bil izdan s pravilno vsebino (razlog zadržanosti, obdobje). Seveda pa novost zavarovancev ne razbremenjuje dolžnosti obveščanja zdravnika o podaljšanju oziroma zaključku bolniškega staleža.

1 SPOT – Slovenska poslovna točka. Dostopno na: http://spot.gov.si.

2 Tudi osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji ter nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposlene pri verskem uslužbencu).

3 Razen če delodajalec potrebuje potrdilo v zelo kratkem času – takrat bo potrebna fizična dostava.

4 Dostop delodajalcev do izdanih bolniških listov, ZZZS (2019). Dostopno na: https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/c5378b95b9b0ebc1c12584bd0048a4e7/$FILE/Elektronski%20bolni%C5%A1ki%20list_december%202019.pdf.

5 Moj ZZZS. Dostopno na: https://moj.zzzs.si.

Vir: Uradni list RS.