Vprašanje:
 
Ko prodamo bon končnemu kupcu ali davčnemu zavezancu ali moramo iztaviti račun in od tega odvesti ddv? Po kateri stopnji?
 
Ali vodim le evidenco prodanih bonov ter posebno blagajno, ko pride stranka in plača blago z darilnim bonom na blagajni in kako to poknjižim?
 
Boni so seveda plačilno sredstvo zato niso predmet DDV evidenc
 
Menim, da s samo izdajo bona še ne nastane obdavčljiv dogodek, zato tega dogodka ne knjižite v davčne evidence.

Knjiženje:

Izdaja bona: 100/285

Stranka plača vašo storitev, blago z bonom (dobava blaga, opravljena storitev = obdavčljivi dogodek in zavedete v davčne evidence), izstavite račun: 120/760,260

Zaprete obveznost in terjatev: 285/120.

Bon (fr. bon – dober, dobrina) je vrednostni papir, ki se uporablja v različne namene. Bon lahko nastopa v vlogi začasnega denarja, nakaznice, obveznice, zadolžnice itd.

 


Stranke nam v trgovini plačujejo z vrednostnimi boni, ki jih izda drugo podjetje. Kam se knjiži?

Gotovo imate sklenjeno pogodbo s to firmo, ki izdaja bone in imate verjetno natančno definirano, kako ravnati v tem primeru. Predvidevam, da imate dogovorjeno, da izstavite obračun vnovčenih bonov, ki vam jih bo izdajatelj bonov poravnal v dogovorjenem roku. Ker pri prodaji že beležite prihodke in DDV, morate sedaj samo še izkazati terjatev do tega podjetja konto skupine 16 – druge kratkoročne terjatve

Vir:Racunovodja.com