Vprašanje; ali mi pripada božičnica?

Zaposlena sem v podjetju, ki bo v mesecu decembru zaposlenim izplačalo božičnico oziroma trinajsto plačo. Ali mi božičnica pripada, če delovno razmerje prekinem pred njenim izplačilom? Kakšno je na splošno stališče v zvezi z izplačilom božičnice za tekoče leto, če zaposlenemu iz takšnega ali drugačnega razloga delovno razmerje preneha v zadnjem kvartalu poslovnega leta?
Odgovor: Ali mi pripada božičnica

Vprašanje: V čem je razlika med božičnico in 13. plačo?

Odgovor: Božičnica se izplača kot nagrada delavcem, vsem v isti višini.
Od zneska božičnice kot drugega dohodka iz delovnega razmerja se obračunavajo in plačajo:
– prispevki delojemalca,
– prispevki delodajalca,
– akontacija dohodnine
Božičnica ne gre v osnovo za pokojnino in je davčno priznan odhodek za podjetje.
Izplačuje se ob koncu leta.

13. plača – izplačuje se ob koncu leta kot plačilo za poslovno uspešnost (v pogodbi o zaposlitvi ali aktu podjetja zapisan kdaj, v kakšnih primerih se izplačuje), obračuna se v ustreznem % od delavčeve plače in od nje se plačajo vsi prispevki, dohodnina ter davek na izplačane plače.
13. plača gre v osnovo za pokojnino in je davčno priznan odhodek za podjetje.
Izplačuje se ob koncu leta.

V kolikor imate kakšno vprašanje nas pokličite ali nam pošljite mail:simona@interfin.si, veseli bomo vašega klica ali pošte.