Dopust je pravica, ki priprava vsem zaposlenim. Tistim, ki so do 31. 3. prejeli odločbo o dopustu, pripada tudi regres. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredeljeno tudi trajanje dopusta. Pri določanju dopusta je treba upoštevati še morebitne kolektivne pogodbe in interne akte. 

Čeprav je leto 2020 porušilo vsa pravila igre, ki smo jih do danes poznali, pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, tudi tistim, ki jim je delodajalec zaradi epidemije odredil čakanje na delo.

Katera pravila igre še vedno veljajo v letu 2020?

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti najmanj dva tedna dopusta

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa pravila koriščenja dopusta, pri čemer mora delodajalec delavcu omogočiti koriščenje dopusta po delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Ta pravica ostaja.

Izplačati je treba najmanj minimalni regres

V letu 2020 znaša minimalni regres 940,58 EUR. Delodajalec mora preveriti tudi posamezno kolektivno pogodba, če ga le-ta morebiti ne zavezuje k drugačnemu znesku.

Več informacij: Minimax

VIR: https://www.minimax.si/blog-covid-19-dopust-in-regres/?utm_source=mlmm&utm_medium=mlmm-20200604&utm_campaign=blog_covid_dopust_regres#