V kolikor je delodajalec delavcu v ponedeljek, 1.6.2020 vročil odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom, je dolžan danes, 4.6.2020o tem obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Pravkar smo prejeli informacijo ZRSZ, da se rok za obveščanje o odreditvah skrajšanega delovnega časa, ki so bile delavcem vročene 1.6.2020, izteče danes 4.6.2020. Zavod bo upošteval tudi obvestila, ki so v preteklih dneh prispela na Zavod po drugih kanalih (veliko obvestil je bilo že poslanih na gpzrsz@ess.gov.si). Informacijo ZRSZ najdete tu.

V skladu z ZIUOOPE morajo delodajalci v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Več o skrajšanem delovnem času lahko preberete na blogu, pojasnilo ZRSZ pa najdete tu.

Več informacij: OZS, Jasmina Malnar Molek

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/danes-je-zadnji-rok-za-obvescanje-zrsz-ce-je-bila-delavcu-vrocena-odredba-o-skrajsanem-delovnem-5ed798482114e022af41b721