Od danes naprej velja nov Odlok, ki je bil objavljen 7.6.2020. Po novem lahko mejo izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja. Ta velja le za državljane Slovenije, Avstrije in Madžarske.

Na izpostavljenih kontrolnih mejnih točkah s sosednjimi državami je dovoljen prestop le s potrdili, a za nujne čezmejne dejavnosti.

Po novem se 14- dnevna karantena odredi osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče, a niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav.

Odrejena karantena ne velja za čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja. Kot dokazilo mora imeti podpisano izjavo z utemeljitvenim razlogom za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant.

Vstop brez omejitev in karantene pa še vedno velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije ali schengenskega območja.

Po novem velja vstop brez karantene za tiste, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo. Naj še opozorimo, da v novem odloku ni več določenih izjem za osebe s potrjeno rezervacijo nočitve.

Na podlagi Ocene epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja so od 8. junija na seznamu epidemioloških varnih držav naslednje države:

Republika Bolgarija, Republika Ciper, Republika Estonija, Republika Finska, Zvezna republika Nemčija, Helenska republika, Republika Islandija, Republika Latvija, Republika Litva, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Slovaška republika in Švicarska konfederacija.

Za vse osebe, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji se tem osebam odredi 14- dnevna karantena, ne glede na državljanstvo in bivališče.

Ta pa ne velja za izjeme kot so za:

osebe v sektorju mednarodnega prevoza, osebe, ki izvajajo prevoz blaga, osebe v tranzitu ter osebe z diplomatskim potnim listom.

Več informacij: OZS, Zdenka Bedekovič https://www.ozs.si/novice/svetovanje/danes-zacel-veljati-nov-odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-5ede26f82114e03e712b0948