Izdanih 68.599 dohodninskih odločb, prva nakazila že 25. septembra

Davčna uprava bo jutri, 24. septembra 2008, z osebno vročitvijo izdala 68.599 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine ali pa so vložili napoved za odmero dohodnine. Datum vračila dohodnine je 25. september, rok za doplačilo dohodnine pa je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostalih 42.239 zavezancev davčna uprava nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala v prihodnjih tednih oziroma do 31. oktobra 2008. Davčna uprava bo postopke odmere tudi v teh primerih predvidoma še naprej izvajala sama oziroma brez vabljenj zavezancev na razgovore.

Vir: DURS