Zakon o dohodnini Uradni list RS 117/2006 z dne 16. 11. 2006   


2. Davčne olajšave

111. člen (splošna olajšava)

Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.800 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Vprašanje:

Torej, če imaš dobiček manjši od 2.800 eur, kolikor znaša splošna olajšava, v davčni obrazec vpišeš samo tisti znesek v višini dobička. Ostale olajšave ne koristiš pri tem obračunu davka iz dejavnosti. Toda preostanek olajšave pa ti verjetno Durs le upošteva pri letni odmeri napovedi o dohodnini za leto 2007 – a ne? In potem dobiš vrnjeno razliko?!

Ali moramo zasebniki slučajno še kaj poročati na Durs v vezi z napovedi letne dohodnine za 2007? Ali pa nam jo bodo poslali do 31.5 na vpogled!

Odgovor:

Splošna olajšava se prizna do višine davčne osnove zasebnika (kolikor je le-ta manjša od olajšave). V informativnem izračunu dohodnine fizične osebe je upoštevana celotna splošna olajšava, če so obdavčljivi dohodki fizične osebe (ne zasebnika) v višini splošne olajšave. V primeru, da pa ima fizična oseba le dohodke iz opravljanja dejavnosti, pa tudi v informativnem izračunu "ne potrebuje" celotne olajšave, kar pomeni, da je pač tolikšna kot so njeni obdavčljivi dohodki. Preplačila dohodnine potem ni v dohodninski odločbe, ker je le-ta poračunana z davčnim obračunom.

Letno dohodninsko napoved – informativni izračun dohodnine, prejme zasebnik kot fizična oseba in za to davčnemu organu ne predlaga ničesar (razen davčnega obračuna). Davčni organ pošlje informativni izračun najkasneje do 31.05. in če se prejemnik-fizična oseba nanj ne pritoži v 15 dneh od dneva vročitve (267. člen ZDavP-2), postane izračun odločba.

Vir:Racunovodja