VEM TOČKA Maribor, Zbornica za razvoj podjetnikov Maribor, Glavni trg 17b, 2000 MARIBOR tel:02 292 71 27

Priporočamo ogled: Davčni vodnik 2017 za s.p.

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI Osebe, ki želijo opravljati dejavnost, lahko začnejo opravljati dejavnost, ko so vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ga vodi, upravlja in vzdržuje (AJPES).

Vpis se lahko opravi na vstopnih točkah VEM ali prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu).

Naloge točk VEM opravljajo vse izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), agencije SPIRIT in pri notarjih ter pri Zbornici za razvoj podjetnikov Maribor.

Takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v PRS je treba prek vstopne točke VEM oziroma spletnega portala eVEM ali neposredno finančnemu uradu prek obrazca DR-03 sporočiti podatke, ki jih Finančna uprava RS ne pridobi po uradni dolžnosti. To so podatki o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, plačilnih računih v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, itd. Prek portala e-VEM se lahko oddajo tudi podatki o predvidenih prihodkih in odhodkih oziroma zahtevek za ugotavljane davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig in podatki o socialnem zavarovanju za potrebe ZZZS, kot so obrazci M-1, M-3, M-2, M-DČ.

Izjeme Samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki, se morajo vpisati v primarni register svoje dejavnosti (npr. novinarji se vpišejo v razvid samostojnih novinarjev, kulturniki se vpišejo v razvid samozaposlenih v kulturi, proizvajalci električne energije se vpišejo v REZ,…). Po vpisu v primarni register morajo vse podatke, ki jih za potrebe obdavčitve potrebuje Finančna uprava RS, sporočiti enemu izmed finančnih uradov in ne prek vstopnih točk VEM ali spletnega portala e-VEM, kot to lahko storijo samostojni podjetniki. Druge fizične osebe, ki začnejo opravljati dejavnost, za katero ne obstaja primarni register (npr, osnovna ali druga kmetijska dejavnost, samozaložništvo), so se dolžne vpisati neposredno v davčni register najkasneje v 8 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.