Sistemske oziroma organizirane davčne utaje DDV se v strokovni terminologiji imenujejo "davčni vrtiljaki" oziroma "missing trader" utaje. Gre v bistvu za izkoriščanje sistema obdavčitve z DDV v obliki ponavljajočih se nakupov in prodaj (resničnih ali fiktivnih) med sodelujočimi davčnimi zavezanci, od katerih je vedno eno "missing trader" podjetje.
V verigi dobav tako vedno pride do nezakonitega uveljavljanja odbitka vstopnega DDV oziroma do nezakonitega zahtevka za vračilo DDV, ki s strani "missing trader" družbe ni bil plačan.

"Missing trader" podjetje, je ključni člen v verigi utaje DDV, kajti brez njega tovrstna utaja ni možna, pri tem pa je ključnega pomena to, da "missing trader" podjetje samo brez drugih udeležencev utaje DDV ne more izvesti.

Z zbiranjem in analiziranjem podatkov o davčnem inšpekcijskem nadzoru ter na podlagi informacij s terena davčna uprava ugotavlja, da so dejavnosti, ki so v SLOVENIJI najbolj prizadete s sistemskimi davčnimi utajami sledeče:

  • promet z nafto in naftnimi derivati,
  • prodaja motornih vozil (rabljenih in novih),
  • promet z odpadnimi surovinami (železo in barvne kovine),
  • dejavnost gradbeništva in prometa z nepremičninami,
  • promet s tekstilom.

Več o "missing trader" podjetju Vir:DURS