Vprašanje:

Obveznost davka iz dejavnosti za leto 2006 je znašala 805,57 eur, ki smo jo poravnali v roku 30 dni po oddaji davčnega obračuna. Višina predhodne akontacije za leto 2007 je tako bila 805,57 oz. mesečni obrok 67,13 eur (zadnji je bil poravnan 10/01/2008).

10/02/08 in 10/03/08 smo plačali akontacijo po 67,13 eur mesečni obrok.

Za leto 2007 pa je ugotovljen precej manjši dohodek (osnova za ak. 590,74 eur) in posledično višina davka iz dejavnosti za leto 2007 znaša le 94,52 eur.

 Prosim, če mi lahko razložite kaj vpišem v davčni obračun v rubrike od 19 -31.

 Kako knjižim v letu 2007 in 2008.

 Odgovor:

V zap. 29. ugotovite predhodno akontacijo za leto 2008, ki je 94,52 €;

v zap. 31. pa višino trimesečnega obroka = 94,52 : 4 = 23,63 € (ker višina akontacije ne presega 400 €).

 V letu 2007 evidentirate:

– v začetku leta ste evidentirali obveznost za predhodne akontacije za leto 2007: 932/264 = 805,57€

– preplačilo, ki izhaja iz davčnega obračuna: storno D 932/ in D 161 = 711,05 = tega vam davčni organ vrne po uradni dolžnosti na vaš poslovni račun.

 V letu 2008:

– predhodne akontacije za leto 2008 (obveznost) = knjiženje 932/264 = 94,52€

– po predaji davčnega obračuna morate poračunati že zapadle akontacije, iin sicer ob prvi naslednji akontaciji (če predložite davčni obračun v marcu, to pomeni najkasneje do 10.04.) = obveznost za I. kvartal: je 23,63 (mimogrede, ki pa je že poravnana, kar boste videli v nadaljevanju);

– že plačana obveznost za jan. in febr. = 134,26 = knjiženje 264/110

– preplačilo I. kvartal, ki ga poračunamo sorazmerno z naslednjimi zapadlimi akontacijami do konca leta = 23,63 – 134,26 = + 110,63

– zapadlost naslednji trimesečnih akontacij = 3X23,63 = 70,89

– sorazmerno zmanjšanje naslednjih akontacij = 70,89 – 110,63 = + 39,74

 Iz izračuna je razvidno, da imate na račun že plačanih predhodnih akontacij preplačilo za leto 2008, vendar vam to preplačilo ostane do konca leta. To tudi pomeni, da za leto 2008 do končnega obračuna za to leto, ne plačate ničesar več (več si poglejte v 298. člena Zakona o davčnem postopku).

 

Vir:racunovodja