26. maja 2012 je začel veljati Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), ki omogoča vračilo DDV tudi za neplačane račune.

1. julija 2012 pa začno veljati še tri spremembe:

  • oddaja izjav po 45. členu preko eDavkov,
  • oddaja zahtevkov za vračilo DDV s strani davčnih zavezancev iz tretjih držav preko eDavkov,
  • oddaja obrazcev povezanih s pavšalnim nadomestilom preko eDavkov (obračun, vloga za izdajo dovoljenja, prijava sprememb).

Vir:Durs