Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. ZIUPPP, ki tudi ureja čakanje na delo, bo v tem delu prenehal veljati.

ZIUOOPE je bil ta teden sprejet na Vladi. Obravnava na odboru in v DZ ga še čaka, zato spodaj zapisano izhaja iz ZIUOOPE, ki je bil sprejet na Vladi. Dodatna pojasnila so dodana za lažje razumevanje in so plod razumevanja ZIUOOPE avtorice tega bloga, ki je bila tudi članica pogajalske skupine.

Delodajalec bo subvencijo dobil na podlagi prijave na javno povabilo ZRSZ z zbiranjem ponudb. Povabilo bo objavljeno za vsak mesec posebej, zato bo tudi delodajalec vsak mesec vlagal prijavo. O izboru bo obveščen najkasneje v 15 dneh. Izbran delodajalec bo s ZRSZ sklenil pogodbo. Delodajalec bo moral v vlogi poimensko navesti delavce, ki bodo delali s krajšim delovnim časom in koliko ur na teden bodo delali). Spremembe znotraj meseca ne bodo možne. Obljubljajo, da bo dovolj sredstev za vse delodajalce. Seznam prejemnikov subvencije in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ZRSZ.

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa pa ni združljiv z ukrepom čakanja na delo v turizmu in gostinstvu.

Do izvajanja tega ukrepa so upravičeni tudi delodajalci, ki jim sredstva ne bodo dodeljena ali pa za njih ne bodo niti zaprosili.

Več informacij: OZS, Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/delno-subvencioniranje-skrajsanega-delovnega-casa-od-1-junija-dalje-5ec7ba182114e019dfce746b