Maribor, 07.02.2019

Prenos lanskega dopusta je pogosta težava delodajalcev. Delavci namreč pogosto prenesejo precej lanskega dopusta v naslednje leto, kar posledično, skupaj z novim dopustom, pomeni dolgotrajno odsotnost z delovnega mesta. Vse to seveda negativno vpliva na delovni proces, pa tudi na medsebojne odnose v podjetju.

Prenos lanskega dopusta je omejen že po samem Zakonu o delovnih razmerjih.

Že sam ZDR-1 določa v 162. členu, da je delavec dolžan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta. Delavec tako že po samem zakonu ne sme prenesti celotnega dopusta v naslednje koledarsko leto. Preostanek letnega dopusta lahko, tako določa ZDR-1, v dogovoru z delodajalcem, izrabi do 30. junija naslednjega leta. Potreben je torej dogovor z delodajalcem, da se dopust prenese v naslednje leto. Zakon tudi izrecno nalaga delodajalcu, da je delavcu dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Namen letnega dopusta je tako nedvomno v njegovi izrabi, kolikor se le da, v tekočem koledarskem letu, torej v letu, za katero je bil delavcu odmerjen. Izjema so seveda daljše odsotnosti delavca.

Prenos lanskega dopusta se lahko še dodatno omeji s pravilnikom.

Prenos lanskega dopusta lahko delodajalec še dodatno omeji, in sicer to lahko stori z internim pravilnikom ali pa v sami pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec tako lahko sprejme interni akt, ki določi, koliko dni letnega dopusta lahko delavci prenašajo v naslednje koledarsko leto. Običajno je to Pravilnik o letnem dopustu. Delodajalec tako lahko npr. določi, da se sme v naslednje koledarsko leto prenesti manj dopusta, kot ga sicer dovoljuje prenesti ZDR-1. Seveda lahko delodajalec v tem pravilniku uredi tudi druga vprašanja glede letnih dopustov. Upošteva lahko naravo dela in poslovne procese ter s pravilnikom uredi tudi obdobja, ko morajo delavci koristiti več letnega dopusta ter obdobja, ko delavci letnega dopusta ne morejo koristiti. ZDR-1 namreč v 163. členu določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

Vir: Data, d.o.o.

 

Za pomoč smo dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si