Skip to main content Skip to search

Delovna razmerja

Delovna razmerja

Strokovna pomoč s področja delovnih razmerij

Na tej spletni strani so objavljena vprašanja in odgovori, s katerimi je Inšpektorat RS za delo v skladu z 4. členom Zakona o inšpekciji dela nudil strokovno pomoč delavcem, delodajalcem in drugim. Zaradi morebitnih naknadnih sprememb predpisov, obiskovalce spletne strani opozarjamo, da je potrebno upoštevati datum objave posameznega odgovora.Za razlago delovnopravne zakonodaje je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za razlago kolektivnih pogodb so pristojne v ta namen ustanovljene komisije.

Področja pogosto zastavljenih vprašanj

 1. PREPOVED DISKRIMINACIJE
 2. VARSTVO DOSTOJANSTVA NA DELOVNEM MESTU
 3. SPLOŠNI AKT
 4. POGODBA O ZAPOSLITVI
  • Oblika
  • Stranke
  • Pogodbena svoboda
  • Pravice in obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
  • Vsebina pogodbe o zaposlitvi
 5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
  • Obveznost varovanja delavčeve osebnosti
 6. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI
 7. SUSPENZ POGODBE O ZAPOSLITVI
 8. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
  • Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
  • Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
  • Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
 9. SPREMEMBA DELODAJALCA
 10. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oz. delodajalca – fizične osebe
  • Sporazumna razveljavitev
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 11. PRIPRAVNIŠTVO
 12. POSKUSNO DELO
 13. PLAČILO ZA DELO
  • Povračilo stroškov v zvezi z delom
  • Regres
  • Odpravnina
  • Nadomestilo plače
  • Jubilejna nagrada 
  • Plačilo prispevkov
  • Določitev in sestavine plače
 14. DELOVNI ČAS
  • Nadurno delo
  • Dopolnilno delo
  • Razporejanje delovnega časa
 15. NOČNO DELO
 16. ODMORI IN POCITKI
 17. LETNI DOPUST
 18. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA
 19. IZOBRAŽEVANJE
 20. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 21. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
 22. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV
  • Varstvo žensk
  • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
  • Varstvo delavcev, mlajših od 18 let
  • Varstvo invalidov
  • Varstvo starejših delavcev
 23. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 24. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
 25. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELO V RS
 26. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
 27. DELOVNA KNJIŽICA
 28. POGODBA O DELU IN OSTALE CIVILNOPRAVNE POGODBE TER AVTORSKE POGODBE
 29. ZAPOSLOVANJE IN DELO NA ČRNO
 30. KOLEKTIVNE POGODBE
 31. ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV
 32. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
 33. STAVKE
 34. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE OZ. DELA
 35. EVIDENCE NA PODROČJU DELA
 36. PRAVICE PO ZPIZ-1
 37. PRAVICE PO ZAKONU O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
 38. PRAVICE PO ZAKONU O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
 39. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vir:Inšpektorat RS za delo

 

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Delovna razmerja

Strokovna pomoč s področja delovnih razmerij

Na tej spletni strani so objavljena vprašanja in odgovori, s katerimi je Inšpektorat RS za delo v skladu z 4. členom Zakona o inšpekciji dela nudil strokovno pomoč delavcem, delodajalcem in drugim. Zaradi morebitnih naknadnih sprememb predpisov, obiskovalce spletne strani opozarjamo, da je potrebno upoštevati datum objave posameznega odgovora.Za razlago delovnopravne zakonodaje je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za razlago kolektivnih pogodb so pristojne v ta namen ustanovljene komisije.

Področja pogosto zastavljenih vprašanj

 1. PREPOVED DISKRIMINACIJE
 2. VARSTVO DOSTOJANSTVA NA DELOVNEM MESTU
 3. SPLOŠNI AKT
 4. POGODBA O ZAPOSLITVI
  • Oblika
  • Stranke
  • Pogodbena svoboda
  • Pravice in obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
  • Vsebina pogodbe o zaposlitvi
 5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
  • Obveznost varovanja delavčeve osebnosti
 6. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI
 7. SUSPENZ POGODBE O ZAPOSLITVI
 8. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
  • Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
  • Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
  • Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
 9. SPREMEMBA DELODAJALCA
 10. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oz. delodajalca – fizične osebe
  • Sporazumna razveljavitev
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 11. PRIPRAVNIŠTVO
 12. POSKUSNO DELO
 13. PLAČILO ZA DELO
  • Povračilo stroškov v zvezi z delom
  • Regres
  • Odpravnina
  • Nadomestilo plače
  • Jubilejna nagrada 
  • Plačilo prispevkov
  • Določitev in sestavine plače
 14. DELOVNI ČAS
  • Nadurno delo
  • Dopolnilno delo
  • Razporejanje delovnega časa
 15. NOČNO DELO
 16. ODMORI IN POCITKI
 17. LETNI DOPUST
 18. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA
 19. IZOBRAŽEVANJE
 20. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 21. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
 22. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV
  • Varstvo žensk
  • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
  • Varstvo delavcev, mlajših od 18 let
  • Varstvo invalidov
  • Varstvo starejših delavcev
 23. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 24. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
 25. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELO V RS
 26. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
 27. DELOVNA KNJIŽICA
 28. POGODBA O DELU IN OSTALE CIVILNOPRAVNE POGODBE TER AVTORSKE POGODBE
 29. ZAPOSLOVANJE IN DELO NA ČRNO
 30. KOLEKTIVNE POGODBE
 31. ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV
 32. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
 33. STAVKE
 34. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE OZ. DELA
 35. EVIDENCE NA PODROČJU DELA
 36. PRAVICE PO ZPIZ-1
 37. PRAVICE PO ZAKONU O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
 38. PRAVICE PO ZAKONU O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
 39. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vir:Inšpektorat RS za delo

 

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.