Podatki, ki jih potrebujemo za obračun plač: število delovnih dni in praznikov ter delovna obveznost v urah po posameznih mesecih.
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
Januar 21 1 22 176
Februar 20 1 21 168
Marec 22 0 22 176
April 19 2 21 168
Maj 21 2 23 184
Junij 20 1 21 168
Julij 22 0 22 176
Avgust 22 1 23 184
September 20 0 20 160
Oktober 22 1 23 184
November 21 1 22 176
December 19 2 21 168
Skupaj 249 12 261 2088