Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za mlade brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 9. 2015.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 19. 1. 2015.

Na javnem povabilu je za leto 2015 na voljo skupaj 1 milijon EUR iz proračuna Republike Slovenije.

Predvidena je vključitev 1.250 brezposelnih mladih.

Pomembne informacije o povabilu

Program vam omogoča, da z delovnim preizkusom udeleženca, tj. mlado brezposelno osebo, pred zaposlitvijo preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. Program traja od najmanj 100 ur do največ en mesec. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 v delovni preizkus vključenih udeležencev.

POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Pogoje za kandidiranje si poglejte v 5. poglavju javnega povabila.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 19. 1. 2015)

Obrazec Ponudba skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljen: 19. 1. 2015)

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Poglejte si seznam območnih služb.

Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 10. 9. 2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Oddate lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni.

ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranjaponudb na posameznih območnih službah najdete v 10. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat tedensko na naših območnih službah.

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, strokovne komisije po merilih točkujejo vsak posamezni predlagani program delovnega preizkusa. Merila za ocenjevanje ponudb si oglejte v 9. poglavju povabila.

Občine statistične teritorialne enote Vzhodna in Zahodna Slovenija

Vključevanje brezposelnih oseb

Vključijo se lahko mladi brezposelni, stari do vključno 29 let oz. pred dopolnjenim 30. letomstarosti.

Ponudbo lahko oddate za omejeno število brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Dovoljeno število oseb in pogoji glede zaposlitev po končanem delovnem preizkusu so navedeni v 5. poglavju povabila.

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2015.

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov – za v obrazcu navedene SKIS klasifikacije

Zahtevek mora biti poslan preko aplikacije UJPnet kot e-račun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.

Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo so vam na voljo: Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si in sodelavci v našem Kontaktnem centru na telefonski številki: 080 20 55