Seznanite se s podatki o tem, kdaj vam pripada pravica do denarnega nadomestila, kako jo uveljavite in kakšni so roki, ki jih morate upoštevati. Ne spreglejte, kdaj vam pravica preneha, miruje ali se zniža.

Čas prejemanja denarnega nadomestila

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

  • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
  • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
  • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
  • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
  • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let ,
  • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Vir: Zavod RS za zaposlitev