Ne samo prilagodljivost, potrebno je tudi prevzemanje aktivne vloge.

V PETIH LETIH BODO VSE POMEMBNEJŠE POSLOVNE ODLOČITVE UTEMELJENE S POMOČJO KOGNITIVNIH TEHNOLOGIJ

Zavedamo se, da znanja in spretnosti, ki so bila temelj napredka v 19. in 20. stoletju, v sodobnem svetu več niso zadostna. Treba je narediti korak naprej – predvsem na področju pridobivanja veščin in kompetenc zaposlenih ter umestitve sodobne tehnologije v poslovni svet. Kakovost in dodana vrednost kompetenc, veščin in znanj posameznika predstavljajo temelj za ustvarjanje konkurenčne prednosti v globalnem svetu. V današnjem gospodarstvu se podjetja, poslovni modeli, proizvodi in procesi korenito spreminjajo. Podjetja s svojo prilagodljivostjo hitro postajajo “digitalna”, to pa jim omogočajo tehnologije, pri katerih se uporabljajo oblaki, mobilne aplikacije in družabni mediji. Vendar cilj ni digitalni svet, ta je le podlaga za korenitejše spremembe, ki so že na pohodu. Ginni Rommetty, predsednica uprave družbe IBM, meni, da bodo v petih letih vse pomembnejše poslovne odločitve utemeljene s pomočjo kognitivnih tehnologij.

Na pohodu je umetna inteligenca, ki se iz laboratorijev seli v resnični svet. Tehnologije, potrebne za kognitivne sisteme, ne le umetna inteligenca, ampak široka paleta zmogljivosti, h katerim sodijo procesiranje naravnega jezika, interakcija človek-računalnik, globoko učenje, nevronske mreže, se zadnja leta razvijajo z eksponentno hitrostjo. Po vsem svetu nastajajo velike količine podatkov, za katere je nujno potrebna kognitivna tehnologija. Večina podatkov je namreč nestrukturiranih, ki za tradicionalne računalniške sisteme niso razumljivi. Spopasti se je treba z novimi zahtevami globalne tehnologije. Če smo še leta 2013 govorili o ‘big data’, velja že za leto 2017, da so bile v središču pozornosti kognitivne rešitve.

SPREMEMBA NI CILJ, SPREMEMBA JE POT IN TA POT JE TOKRAT DIGITALNO-KOGNITIVNA TRANSFORMACIJA POSLOVNEGA SVETA

V podjetju PROHIT za lastne potrebe in za potrebe naših naročnikov razvijamo prilagojene informacijske rešitve, v katere vgrajujemo kognitivna znanja in napredne rešitve. S posebnimi metodami rešujemo najsodobnejše poslovne zahteve in sledimo najsodobnejšim digitalnim in kognitivnim spoznanjem poslovnega sveta. Zavedamo se, da kognitivnih sistemov ni preprosto sprogramirati, dejansko nastajajo in se hkrati izboljšujejo z uporabo v praksi. Ustvarjajo jih strokovnjaki, v našem primeru pravniki, programerji in drugi, ki sodelujejo tudi z različnimi zunanjimi deležniki. Z medsebojno interakcijo in eksponentno rastjo vzajemno pridobljenega znanja predelujejo podatke o poslovnih izkušnjah, uspehih in polomih ter oblikujejo nove kognitivne rešitve za potrebe trga. Nastajajo digitalno-kognitivne rešitve, ki imajo vgrajene miselne procese.

ZA ODLIČEN POSEL SO KLJUČNE VREDNOTE, KOGNITIVNA ZNANJA IN DIGITALNE REŠITVE

Prohit, vodilna slovenska agencija za celovito upravljanje s terjatvami, ki širi svoje poslovanje tudi v tujino, ima z lastno ekipo razvojnih programerjev na področju kognitivnih rešitev še veliko razvojnih priložnosti. Namen teh rešitev ni, da bodo nadomestile človeka, ampak predvsem, da imajo digitalnega asistenta, ki je sposoben absorbirati več podatkov, zagotavljati odlične rešitve in omogočati boljše poslovne rezultate, menijo pri IBM-u. Prohit je majhno podjetje, ki za potrebe naročnikov najde tudi “velike” rešitve v smislu prihranka in stroškovne učinkovitosti. Zavedamo se, da moramo slediti vodilnim razvojnim centrom (BCG Digital Ventures Center, Microsoft, Salesforce, Tesla, LinkedIn, Facebook, Google) in ostalim podjetjem, ki vzpostavljajo ključne platforme digitalne transformacije. Naš poslovni model provizije temelji na učinku, zato nam kognitivne rešitve predstavljajo razvojne izzive pri vseh procesih izterjave, tako predsodne kakor tudi sodne – in edino možno pot za dolgoročni obstoj na trgu. Za odličen posel so ključne vrednote, kognitivna znanja in digitalne rešitve, ki jih bodo morali poslovni poslovni subjekti čim prej implementirati v vse segmente poslovanja.

Več informacij: VIR: PROHIT, Igor Stražišnik, direktor podjetja Prohit d.o.o.

VIR: http://test.prohit.si/wp-content/uploads/2018/02/vecer-2018_01_05-1.pdf