Ljubljana, 15.09.2008 – Ob začetku novega šolskega leta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) obvešča dijake in študente, ki so dopolnili 18 let in se še vedno šolajo, da naj še v mesecu septembru oziroma oktobru pravočasno uredijo tudi svoje obvezno zdravstveno zavarovanje. Če še niso dopolnili 26 let, svoje zavarovanje uredijo tako, da potrdilo o šolanju predložijo delodajalcu starša, preko katerega so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in si tako podaljšajo veljavnost svojega zavarovanja. Le-to namreč velja le do datuma, ki je naveden na potrdilu o šolanju, zato se dijakom in študentom, ki so dopolnili 18 let ter starejšim, v mesecu septembru ali oktobru obvezno zdravstveno zavarovanje izteče. Samopostrežni terminal tem osebam kartice zdravstvenega zavarovanja zato ne bo potrdil, temveč bo izpisal opozorilo, da oseba nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon) je otrok obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta, če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, če se šola in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec starša, preko katerega se otrok vključuje v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zato morajo dijaki in študentje, ki so dopolnili 18 let in so mlajši od 26 let, ob začetku novega šolskega leta dokazati pogoj za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član, in sicer da se šolajo. To storijo tako, da potrdilo o šolanju predložijo delodajalcu starša preko katerega so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. Na podlagi potrdila o šolanju, katerega nato delodajalec kot zavezanec za prijavo predloži na pristojno območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, velja obvezno zdravstveno zavarovanje za čas, ki je naveden v potrdilu o šolanju oziroma do izteka šolskega leta, oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti. Nato pa je potrebno za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja predložiti novo potrdilo o šolanju (če oseba nadaljuje šolanje v novem šolskem letu) ali pa se oseba vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi zavarovalni podlagi (ko dopolni 26 let). Potrdilo o šolanju je potrebno predložiti za vse osebe, ki se šolajo in so stare med 18. in 26. letom.

Če je zavarovana oseba zaključila šolanje oz. izgubila status študenta ali je starejša od 26 let, ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje kot družinski član. V tem primeru obstaja možnost vključitve zavarovane osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje skladno z 20. ali 21. točko 15. člena zakona vendar pod pogojem, da ni zavarovana iz drugega naslova (na primer da ni v delovnem razmerju itd.). V prvem primeru (20. točka 15. člena zakona) je zavarovana oseba sama zavezana za plačilo prispevkov, saj prejema druge prihodke. Če pa oseba nima prihodkov, obstaja možnost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje preko občine, pristojne po kraju stalnega prebivališča zavarovane osebe (21. točka 15. člena zakona).

V obeh primerih (20. in 21. točka 15. člena zakona) oziroma po zaključku šolanja ali med pavziranjem pa priporočamo, da si oseba uredi tudi svoje prostovoljno zdravstveno zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti (storitve iz 2. do 6. točke prvega odstavka 23. člena zakona), in sicer pri zavarovalnicah, ki ponujajo takšna zavarovanja.