Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25.02.2008

Dnevnica za službeno potovanje v RS (od 21. februarja 2008 dalje; Uradni list 19/2008), ki traja:

dnevnica za službeno potovanje, nadomestilo za ločeno življenje, uradni list,

– 20,97 EUR, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 10,47 EUR, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 7,30 EUR, če traja potovanje od 6 do 8 ur.

Razlika nad uredbo o višini povračil stroškov se všteva v osnovo za davek in prispevke.

Nadomestilo za ločeno življenje iz 9. člena ZPSDP in iz 7. točke 42 člena KPnd, znaša od dneva uveljavitve tega sklepa dalje:
– 137,78 EUR za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 168,40 EUR za nadomestilo stroškov prehrane.


Dnevnice za službeno pot v tujino:

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23.02.2007