Do sofinanciranja kadrovske štipendije v 3 korakih

1. korak:

Sporočite svojo potrebo po kadrovskih štipendistih Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, ki vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih. Sklad bo vašo potrebo uvrstil v skupni zbir kadrovskih štipendij.

Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev. V skladu s prejetimi potrebami delodajalcev sklad objavlja skupni zbir kadrovskih štipendij ter javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih morajo oddati tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, oddajo pa jo lahko tudi tisti delodajalci, ki sofinanciranja ne bodo uveljavljali.

2. korak:

Izberite najbolj primernega štipendista, ki se bo odzval na vašo objavo v skupnem zbiru kadrovskih štipendij.

Prejete potrebe delodajalcev sklad uvršča v skupni zbir kadrovskih štipendij. Dijaki in študenti lahko iščejo primerne štipenditorje po različnih kriterijih ter sami kontaktirajo potencialnega štipenditorja za več informacij. Štipenditor se na podlagi prejetih prošenj potencialnih štipendistov odloči za najbolj primernega kandidata, s katerim podpiše pogodbo o štipendiranju.

3. korak:

Z izbranim štipendistom se prijavite na javni razpis sklada za do 50 % sofinanciranje kadrovske štipendije.

Delodajalec se s štipendistom za svojo kadrovsko štipendijo prijavi na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem Delodajalec lahko za podeljeno kadrovsko štipendijo prejme 50 % sofinanciranje s strani sklada, vendar največ do višine 30 % minimalne plače.

V skladu z 22. členom Zakona o štipendiranju kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije.

Sofinanciranje