Maribor, 19.11.2018

Podjetnikom svetujemo, naj bodo skozi vse poslovno leto pozorni na optimiranje davčnih obveznosti. Dober davčni svetovalec je pri tem ključnega pomena. Optimiranje davčnih obveznosti pomeni preverjanje pravilnosti in optimalnosti davčne osnove, od katere podjetja in podjetniki plačujejo davke na dobiček.

Vsekakor je najbolj pomembno, da so v prvi vrsti vse spremembe (poslovni dogodki), ki se zgodijo v podjetju, zabeležene v poslovnih knjigah čim bolj ažurno in pravočasno. Brez kakovostnih in verodostojnih podatkov iz poslovnih knjig davčni svetovalec težko opravi svoje delo. Davčni svetovalci potrebujejo sodelovanje računovodje in nemalokrat tudi knjigovodje, ki poznajo podrobno poslovanje posameznega podjetja.

Kako vam lahko dober davčni svetovalec zniža davčno osnovo?

Davčni svetovalci svetujejo, da s svojim računovodjem preverite, če so poslovni dogodki in vrednosti le-teh skladni z dejanskim stanjem in tudi morebitnimi internimi pravilniki podjetja:

  • Ali so vsi izdani računi tudi dejansko že opravljene storitve oziroma opravljene dobave?

  • Ali vsi prejeti računi že predstavljajo dejanski poslovni dogodek – morda za kakšno nabavo ali strošek storitev še niste prejeli računa?

  • Osnovna sredstva in drobni inventar v manjših vrednostih (manj kot 500 evrov) lahko predstavlja strošek že v letu nabave.

  • Druge investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva lahko pomenijo davčno olajšavo v višini 40 odstotkov nabavne vrednosti (ne pa tudi investicije za pohištvo, avtomobile itd.).

  • Investicije v vlaganja v raziskave in razvoj pomenijo davčno olajšavo v celotni, torej 100-odstotni višini (to je pomembno zlasti za inovativna podjetja v obdobju razvoja ideje, prototipov ipd.).

  • Ne pozabite na druge olajšave: donacije, zaposlovanje mladih in starejših, financiranje drugega pokojninskega stebra za zaposlene itd.

  • Prenos nepokrite izgube (iz prejšnjih let) do višine 50 odstotkov letošnje davčne osnove.

  • Prenos neizkoriščenih davčnih olajšav za investicije (iz preteklih let, kadar je bila izkazana izguba).

Vse našteto je sicer dobro spremljati že sproti, vendar se velikokrat zgodi, da je tok podjetništva neusmiljeno hiter in podjetnikom mimogrede zmanjka časa za optimiranje davčnih obveznosti. Praviloma so namreč usmerjeni v prodajo, ustvarjanje dohodkov, doseganje ciljev in izpolnjevanje izzivov.

Dober davčni svetovalec vas bo sproti opozarjal na optimiranje davčnih obveznosti, posebno pozornost pa bosta tej temi posvetila, ko se davčno leto izteka in lahko še vplivate na višino davka, ki ga boste plačali na dobiček.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21