2. točka 51. člena Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci
Za delovno dobo pripada delavcu dodatek, ki znaša za vsako izpolnjeno leto delovne dobe 0,5% od IOD, delavki, ki ima že 25 let zavarovalne dobe pa za vsako začeto leto še 0,25%.

Vir: Uradni list